مطالعه آناتومی و باقت شناسی ریه ها در بلدرچین ژاپنی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 1-8

غلامرضا نجفی؛ علی شالیزار جلالی؛ شاپور حسن زاده


بررسی سطوح مختلف پودر آویشن(Thymus vulgaris) و ویرجینامایسین بر عملکرد، برخی ویژگی های لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 28-37

سلیمه یزدانی؛ زربخت انصاری؛ سارا بهشتی مقدم؛ محمد علی بهروزلک


بررسی عملکرد مرغ های تخمگذار تجاری و بلدرچین‌های تخمگذارِ ژاپنی در پاسخ به جیره های حاوی سطوح مختلف پروتئین و سیاه دانه(.Nigella sativa L)

دوره 1، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 69-80

سید هادی گلدانی؛ بهروز دستار؛ محمود شمس مشرق؛ سید رضا هاشمی؛ امید عشایری زاده