دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393 
1. مطالعه آناتومی و باقت شناسی ریه ها در بلدرچین ژاپنی

صفحه 1-8

غلامرضا نجفی؛ علی شالیزار جلالی؛ شاپور حسن زاده