نویسنده = عشایری زاده، امید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد مرغ های تخمگذار تجاری و بلدرچین‌های تخمگذارِ ژاپنی در پاسخ به جیره های حاوی سطوح مختلف پروتئین و سیاه دانه(.Nigella sativa L)

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 69-80

سید هادی گلدانی؛ بهروز دستار؛ محمود شمس مشرق؛ سید رضا هاشمی؛ امید عشایری زاده